Bilgi Güvenliği Genel Politikası

ARGE 360, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

– Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
– Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
– Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
– Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
– Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
– İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
– Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
– Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

Taahhüt eder.

Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

Adres: Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak N0:6/5 Nazmiye Hak Apt., 34394 Şişli/İstanbul

Telefon: 0541 360 07 63

E-posta: info@arge360.com