Arge360 Yazılım Teknolojileri

Tüm işletmelere özel yazılım çözümleri

İşlerinizi tek platformda toplayın

Yazılım Teknolojileriyle Sunulan Özellikler

01.
Standardizasyon
Standardizasyon sayesinde bilgiye ulaşım ve paylaşım daha kolaylaşacak, veri madenciliği, veri analizi , iş zekası ve iş analitiği gibi veriye dayanan çalışmaları daha rahat yapabileceksiniz.
02.
Web Tabanlı Uygulama
Kullanıcı dostu, zengin özelliklere sahip ve tasarım yönü güçlü web uygulamaları ile farklı bir boyuta ulaşacak, iş performansınızı artıracaksınız. Hızlı ve en etkili çalışma yolunu seçmiş olacaksınız.
03.
Organizasyon Modellerinin Aktarımı
Farklı yönetim modellerine sahip kurumların organizasyon yapılarının aktarımı tarafımızdan başarıyla yapılmaktadır. Bu sayede hiçbir sıkıntıya girmeden çalışmalarınızı rahatlıkla yapabileceksiniz.
04.
Merkezi Yönetim
Dağınık ve çoklu yönetime sahip kurumunuzun iş güvenliği, sağlık, kalite vb. yönetimleri tek platform altında toplayacaksınız.

Çalışma Hayatının En Önemli Kavramlarından Olan

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yapmış olduğu tanıma göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile bir bireyin sağlıklı olması demek sadece fiziki olarak değil; hem ruhsal hem de sosyal açılardan da tam bir iyilik hali demektir (WHO, 2009).

BİZONE ARGE360 Tarihçe

2012 yılında tecrübe ve teknoloji birikimlerini değerlendirmek isteyen grup şirketlerimizden yazılım ve teknoloji ekibimiz, İş Sağlığı-İş Güvenliği ve Yönetim Sistemlerini hedef sektör belirleyerek gerekli çalışmalara başlamış ve ARGE çalışma grubu oluşturmuştur. Başta A-sınıfı olmak üzere birçok iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, hukukçular ve danışmanlardan oluşan ARGE çalışma grubu ile birlikte kurumlardaki yönetim süreçlerinin tek merkezden kolayca en iyi şekilde yönetimi ve denetimini sağlamak amacıyla, 2012 Haziran ayından itibaren çalışmalarına başlamıştır.

2017 yılında hedeflerini büyüten grubumuz, ERP & İSG kapsamında kamuyu hedef sektör olarak belirlemiş ve bu doğrultuda ortaklık yapısında da değişikliğe gidip mevcut yapının ARGE merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştır.

Yazılımı bir dil ailesi olarak gören ARGE360, herhangi bir yazılım ile entegrasyon sağlamayı kendini geliştirme fırsatı olarak görmektedir.

Özellikle devlet bünyesinde kullanılan otomasyon sistemleriyle (ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, SGK vb) entegrasyon hedefleriyle bağlantılı olarak ARGE360, devlet tarafından hali hazırda kullanılmakta olan yazılımlara da uyumlu olarak geliştirilmektedir. Türkiye’nin en büyük iki projesine (TANAP ve 3. Havalimanı İnşaatı) de hizmet veren ARGE360, sektörde 3 yıl içerisinde lider konuma yerleşip müşterilerine sadece yazılım hizmeti değil aynı zamanda sektörel danışmanlık hizmetini de verebilecek konum ve deneyim düzeyine erişmiştir.

Otomasyon, en küçüğünden en büyüğüne kadar kurumlarımızın başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere tüm uygulamalarını tek platform altında gerçekleştirebilecekleri entegre bir sistemdir. Otomasyon sayesinde kurumlar birbiriyle konuşmayan birkaç program yerine tek sistem altında yönetimlerini yapabilecek, merkezi kontrol ve standardizasyon sağlayacaktır. Standardizasyon sayesinde ise bilgiye ulaşım ve paylaşım daha kolaylaşacak, veri madenciliği, veri analizi, iş zekâsı ve iş analitiği gibi veriye dayanan çalışmaları daha rahat yapabilecektir.

BİZONE ARGE360

BİZONE, büyük ve yaygın ağa sahip kurumların yönetim
kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliğin arttırılması için tasarlanmıştır. Günümüzde kurumlar, bilgiye ulaşmak için farklı programlardan yararlanmaktadır. BİZONE’in amacı kurum bünyesinde yapılan çalışmaları tek bir platform altında toplamaktır.BİZONE sayesinde kurum içi standardizasyon, bilgiye ulaşım ve paylaşım daha kolaylaşacak, veri madenciliği, iş zekası ve iş analitiği gibi veriye dayanan çalışmalar daha rahat yapılacaktır.

Layer
Layer
İş Güvenliği Yönetimi
Yıllık Çalışma Planı, Risk Değerlendirme, İSG Kurul, Acil Durum ve Tatbikat, Çizim Editörü, Tespit ve Öneri Defteri, Ortam Ölçümleri, İş İzin Sistemi, Çalışan İSG Dosyası, Kimyasallar, İş Ekipmanları, İş Kazası ve Olay Araştırma, Ramak Kala, Uygunsuzluk Bildirimleri
Yönetim Sistemleri
Doküman Yönetimi, Form Yönetimi, Uygunsuzluk Yönetimi, Öneri, Şikayet, DÖF Yönetimi, Ceza Yönetimi, Olay Araştırma Yönetimi, Değişim Yönetimi, Form Analizleri
Sağlık
Muayene (Poliklinik/Per,iyodik), E-Reçete, Sağlık Kartı, Revir, İşitme, Göz, SFT, Tetkikler, Bağışıklama, Sevk, İstirahat, Dış Raporlar, Ecza Deposu, Randevu Sistemi, Protokol Defteri, Maruziyet Ölçümleri, Zehirlenme, Meslek Hastalığı Takibi
İnsan Kaynakları
Personel Takibi, Alt İşveren Yönetimi, Ziyaretçi Yönetimi, Eğitim Yönetimi, İşe Alım Yönetimi

BİZONE ARGE360 Özellikleri

Layer
Layer
 • Web tabanlı
 • ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sertifikalı
 • ISO 15004 Spice Sertifikası (Software Process Improvement and Capability dEtermination) Yazılım Süreç İyileştirme
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı
 • Mevzuat ve yönetmelik uyumlu
 • MERNİS bağlantılı
 • Merkezi kontrol
 • Çalışan bilgileri girişi
 • Çalışan sağlık dosyası
 • Çalışan özlük dosyası
 • İşe alım işlemlerinde süreç yönetimi ve takibi
 • Eğitim planlaması ve çalışan eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Eğitimlerin takibi ve raporlamaları
 • Kurum içi disiplin yönetim sistemi
 • 35.000'den fazla kullanıma hazır risk değerlendirme parametresi
 • Risk değerlendirme (matriks, fine kinney)
 • Kişisel koruyucu donanım (KKD) stok ve teslim işlemleri takibi
 • QR Kod ile makine ekip bilgilerine ulaşma
 • Yaka kartı basma + QR kod ile çalışan bilgileri ulaşma
 • Poliklinik işlemleri
 • Muayene, reçete,sevk, gebe izlem revir, sft, odyo, hemogram vb. testler
 • Meslek hastalık yaşayan çalışanlarını takibi
 • Zehirlenme yaşayan çalışanların takibi
 • Çalışan sağlık dosyası
 • İş güvenliği işlemleri
 • Form tanımlama
 • Uygunsuzluk girişleri ve süreçlerin takibi
 • Uygunsuzlukların raporlamaları
 • Döf (düzeltici ve önleyici faliyet) girişleri ve süreçlerin takibi
 • Döf raporlamaları
 • Aksiyon girişleri ve süreç takibi
 • Aksiyon raporlamaları
 • İş kazası ve ramak kala girişleri
 • Olay araştırma işlmeleri ve süreçlerin takibi
 • Olay araştırma raporlamaları
 • Öneri, Şikayet takip işlemleri

Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

Adres: Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak N0:6/5 Nazmiye Hak Apt., 34394 Şişli/İstanbul

Telefon: 0(212) 266 0 360

WhatsApp: 0(501) 360 63 73

E-posta: info@arge360.com